OM HJEMME I KUNSTEN

Vores historie

Hjemme i Kunsten er et samarbejdsprojekt i Fredensborg Kommune støttet af Slots- og Kulturstyrelsens pulje ”Kulturbroen til børn og unge – kunst og kultur i udsatte boligområder”. Kulturbropuljen støtter partnerskaber mellem aktører og institutioner fra henholdsvis det boligsociale område og det kulturelle område.

I Fredensborg Kommune består partnerskabet af de to kulturinstitutioner Louisiana Museum of Modern Art og Nivaagaards Malerisamling, de boligsociale helhedsplaner Nivå Nu og Kokkedal på Vej samt Fredensborg Kommune repræsenteret ved ungdomsskolen Ung Fredensborg, folkeskolerne i Nivå og Kokkedal og Center for Kultur, Fritid og Sundhed.


Gennem en tre-årig periode vil kommunens unge få muligheden for at fordybe sig i kunstens verden og uddanne sig til Kunstambassadører – en særlig titel der giver den unge mulighed for at indgå i lønnede fritidsjobs på kommunens kulturinstitutioner og for at arrangere events for bl.a. børn og unge ved relevante lejligheder året rundt i alle kommunens bysamfund. Kunstambassadørerne skal gennem deres virke bidrage til at skabe liv og positiv dialog i nærområdet samt medvirke til, at der opstår nye sociale fællesskaber på tværs af kulturer, boligområder og bydele. Gennem tre forskellige kunstlaboratorier introduceres de unge til kunstens greb og metoder.

Projektets opbygning:

Learning Lab – Appetitvækkeren og rekruttering

Grundkunstforløb for 7. årgang på Kokkedal og Nivå skole.

Bestående af introforløb på skolen, tre besøg på Louisiana og Nivaagaard, samt brobyggende aktiviteter med helhedsplanerne. Her oplever de unge, at kunst kan få en betydning i relation til deres eget liv.

Art Lab – fordybelsen og uddannelse

Uddannelse for de unge hvor de:

  • udsmykker boligområderne sammen med kunstnere.
  • besøger museerne for at lære at formidle kunst og lave kreative workshops til andre. 

Event Lab – kunsten ud i samfundet

De unge hyres ind hos samarbejdspartnerne og andre kulturorganisationer i kommunen. Her holder de betalte workshops i boligområderne, og i lokale institutioner såsom SFO’er, børnehaver og skoler.

Formål:


  • At børnene og de unge oplever glæden ved at skabe og udtrykke sig gennem kunsten og gennem deltagelse opnår en større selvindsigt og erkendelse af egne kompetencer og handlemuligheder.
  • At de opnår en større tilknytning til de lokale kunst- og kulturinstitutioner.
  • At der opstår sociale fællesskaber på tværs af kulturer og nedbrydes grænser mellem børn og unge fra boligområderne og børn og unge uden for boligområderne i de to bysamfund.
  • At give børn der ikke interesserer sig for sport og almene fritidsinteresser en mulighed for at opleve glæden ved fritidslivet.

LÆS VORES EVALUERINGSRAPPORT