Fernisering
IMG_0166
IMG_0229
IMG_0318
IMG_0104
IMG_0100
IMG_0094

Træer med drømme og poesi

Temaet under Learning Lab var HJEM som afspejlede både ønsket om, at de unge kom til at føle sig hjemme i kunstens verden, og at et fokus på hjemmet kunne bygge bro til de unges egen verden og erfaringer.


På første år af Learning Lab besøgte eleverne først Louisiana og Nivaagaards Malerisamling for at blive inspireret af kunstens verden.  Efterfølgende kom museerne ud på skolerne og faciliterede konkrete kunstprojekter. Én af opgaverne var bl.a. at bygge drømmehuler i pap, karton og collage. Huler - hvor de unge kunne føle sig hjemme og være trygge i kunsten.


Fra Louisiana var afsættet for de afholdte workshops blandt andet oplevelsen af museets efterårsudstilling Homeless Souls, som satte fokus på migration og identitet i dag. Inspireret af den vietnamesisk-amerikanske kunstner Tiffany Chungs kort over flygtningestrømme skabte de unge deres egne individuelle kort, som fortolkede deres drømme, historier og de steder, de følte sig hjemme.


Derudover skabte de unge sammen et fælles værk, med udgangspunkt i tanker og ideer fra begge museer. Værkerne blev store fantastiske collage-træer af papir, tegnet med kul og kridt, som samler nogle af de opgaver, eleverne har arbejdet med på de to museer. Træets rodnet består af digte om at føle sig hjemme, som eleverne har skrevet på Nivaagaards Malerisamling, mens træets krone bebos af tegnede fugle, inspireret af Petrit Halilais værk ‘Ru’ (2017-19) på Louisiana. Træerne blev udstillet og vist frem til en stor fernisering for lærerne, andre årgange på skolerne, eleverne selv og deres familier.