nivaagaard

Rap med Pelle på Nivaagaard Malerisamling og folde tegninger
på Louisiana


På Learning Labs andet år arbejdede de unge videre med temaet hjem, men også med temaet “drømme”.

 

Eleverne blev bedt om at stille sig selv spørgsmålet: “Hvem er jeg?” De blev ligeledes bedt om at diskutere spørgsmålene: “Hvad drømmer ungdommen om?” og “hvilke drømme har du for fremtiden, men også lige nu og her?”.

 

På Nivaagaards Malerisamling arbejdede eleverne med temaerne gennem skriftsproget og performance. Malerisamlingens ‘Reservat for truede ord’, udvalgte highlights fra samlingen samt elevernes egen forståelse af begrebet “hjem” og “drømme” blev udgangspunktet for undervisningen på museet under Learning Lab.

 

Sammen med en professionel rapper og museets undervisningsansvarlige gik eleverne på opdagelse i reservatet, hvor omkring 100 gamle “truede” ord opholdt sig, samtidig med, at de lod sig inspirere af kunsten på Malerisamlingen.

 

Herefter brugte eleverne ordene til at skrive egne raptekster med relation til temaerne, som de til sidst performede for hinanden.

 

På Louisiana kom inspirationen fra udstillingen “Surrealismens kvinder”. Her arbejde eleverne med at lave folde-tegninger, hvor de hver udfyldte en lille del af papiret, der til sidst blev foldet ud og åbenbarede sig som store surrealistiske figurer.


Værkerne afspejlede en virkelighed, der blev sat sammen på nye og overraskende måder.