P1320879
IMG_2173
IMG_5179
P1320883

Dørcollager

Learning Lab, som var det første af de tre kunstlaboratorier i Hjemme i Kunsten, var et forløb, hvor Louisiana og Nivaagaards Malerisamling introducerede sig for eleverne på skolerne og omvendt. Det var elevernes første møde med kunsten, hvor man på kort tid skulle skabe fortrolighed med kunst som et værktøj og udtryksmiddel, samt vække en spirende interesse for at fordybe sig yderligere i Hjemme i Kunsten og fortsætte på de kommende laboratorier.


Museerne medbragte en masse billeder af værker fra deres samlinger, da de besøgte skolerne for første gang. Billederne af værkerne blev anvendt til den første opgave, som eleverne blev præsenteret for - nemlig at lave en collage på en baggrund af et fotografi af deres egen hoveddør. Collagen skulle ved hjælp af egne fotos, billeder af museernes værker og symboler introducere den enkelte elev og dennes familie for de andre.


Temaet HJEM var valgt som det overordnede udgangspunkt for undervisningsforløbene på Learning Lab. Temaet afspejlede både ønsket om, at de unge kom til at føle sig hjemme i kunstens verden, og at et fokus på hjemmet kunne bygge bro til de unges egen verden og erfaringer. For hvad er et hjem? Og hvad skal der til, for at man kan føle sig hjemme?


Inspireret af kunstens forskellige greb fik de unge metoder til at fortælle deres egne historier. Da eleverne senere under Learning Lab besøgte både Louisiana og Nivaagaards Malerisamling, oplevede de at genkende værker i samlingerne, som de havde brugt i opgaven på skolen. Dermed blev et tilhørsforhold mellem kunstmuseerne og de unge skabt, og døren til kunstens verden var åbnet op og gav mulighed for at føle sig hjemme.