Hjemme i Kunsten

I 2019 bevilgede Slots- og Kulturstyrelsens pulje "Kulturbroen til børn og unge" 768.000 til et nyt 3-årigt samarbejde målrettet børn og unge fra almene boligområder. Samarbejdsprojektet hedder Hjemme i Kunsten, og formålet er, at de deltagende børn og unge gennem besøg på museer og deltagelse i kreative laboratorier kan komme til at opleve glæden ved at skabe og udtrykke sig gennem kunsten. Gennem projektet får børn og unge fra Fredensborg Kommunes udsatte boligområder en unik mulighed for at gå på opdagelse i kunstens verden. De uddannes til kunstambassadører og har derefter muligheden for at søge et fritidsjob hos samarbejdspartnerne i projektet og hos kulturinstitutioner i deres lokalområder.


Projektet er nu afsluttet, men kunsten lever videre. 

Find inspiration her på hjemmesiden, vores Instagram: hjemmeikunsten
eller kontakt en af partnerne i projeket

Projektet er er et samarbejde mellem: 

"Jeg har lært, at kunst ikke bare er et maleri. Der er ingen grænser for, hvad kunst kan være. Det, du selv definerer som kunst, er kunst, og det, en anden siger, er kunst, er kunst for dem – det er ligesom mennesker. De er meget forskellige, og kunst er forskelligt. Dét, du kan se som godt, kan være dårligt for nogle andre. Så man kan faktisk også lære rigtig meget om livet ved at arbejde med kunst."


Kunstambassadør, Event Lab

Projektet er støttet af

Slots og Kulturstyrelsen, Beckett-Fonden og Fredensborg Kommunes Kulturudvalg.