× Hjem Projektet Learning Lab Art Lab Event Lab Tilmelding Presse Instagram Kontakt

Projektet

Hjemme i Kunsten er et samarbejdsprojekt i Fredensborg Kommune støttet af Slots- og Kulturstyrelsens pulje ”Kulturbroen til børn og unge – kunst og kultur i udsatte boligområder”. Kulturbropuljen støtter partnerskaber mellem aktører og institutioner fra henholdsvis det boligsociale område og det kulturelle område.

I Fredensborg Kommune består partnerskabet af de to kulturinstitutioner Louisiana Museum of Modern Art og Nivaagaards Malerisamling, de boligsociale helhedsplaner Nivå Nu og Kokkedal på Vej samt Fredensborg Kommune repræsenteret ved ungdomsskolen Ung Fredensborg, folkeskolerne i Nivå og Kokkedal og Center for Kultur, Fritid og Sundhed.

"Man ikke kan lave noget forkert i kunst" — Deltager på Learning Lab

Gennem en tre-årig periode vil kommunens unge få muligheden for at fordybe sig i kunstens verden og uddanne sig til Kunstambassadører – en særlig titel der giver den unge mulighed for at indgå i lønnede fritidsjobs på kommunens kulturinstitutioner og for at arrangere events for bl.a. børn og unge ved relevante lejligheder året rundt i alle kommunens bysamfund. Kunstambassadørerne skal gennem deres virke bidrage til at skabe liv og positiv dialog i nærområdet samt medvirke til, at der opstår nye sociale fællesskaber på tværs af kulturer, boligområder og bydele. Gennem tre forskellige kunstlaboratorier introduceres de unge til kunstens greb og metoder.