× Hjem Projektet Learning Lab Art Lab Event Lab Tilmelding Presse Instagram Kontakt

Event lab

Event Lab er sidste led i projektet, hvor de uddannede Kunstambassadører rykker ud i offentligheden i lønnede fritidsjobs. Her sætter de deres nye viden og kompetencer i spil med tæt opbakning fra projektlederen, de boligsociale helhedsplaner og tilknyttede kunstnere.

De unge udformer selv en kunst-event til de årlige byfester i Kokkedal og Nivå, ligesom de kan engageres af kommune, foreninger m.fl. til at bidrage til kunst- og kultur-events og aktiviteter. Nivaagaards Malerisamling ønsker desuden at benytte Kunstambassadørerne til at medvirke i museets familierettede aktiviteter, ligesom det på sigt er meningen, at de kan indgå som omvisere i museets samling.

Efter deltagelse i samtlige laboratorier er det målet at, de involverede børn og unge har fået nye kompetencer og kan bruge kunstneriske processer som et redskab til at kunne udtrykke sig og indgå i fællesskaber på nye måder. De har samtidig fået et redskab til at skabe nye medfortællinger i deres lokalsamfund og til at styrke dialogen på tværs af sociale, kulturelle, religiøse og aldersmæssige skel. Endelig er de blevet mere fortrolige med kunstinstitutionerne, og gennem ansættelsen af de unge fritidsansatte Kunstambassadører er der blandt samarbejdspartnerne en forventning om, at der trækkes flere familier fra boligområderne til kunstinstitutioner og kulturevents i kommunen.

På baggrund af projektets erfaringer publiceres i 2021 en projektmodel, som kan anvendes i fremtidig brobygning mellem udsatte boligområder, skoler og lokale kulturinstitutioner i hele Danmark.